Leder 2021-05-29 18:16:13

Restriksjoner i forbindelse med Covid-19

English follows below.

Oppdatert 25.september 2021 (Rødt = endret ved siste oppdatering)

Følgende restriksjoner gjelder for Trondhjems Kajakklubb:

GENERELT:
 
- Hold deg hjemme dersom du har symptomer. Gjelder ikke dersom du har negativ Covid-19-test.
- Vi oppfordrer til fortsatt god håndhygiene og at man tar hensyn til at mange fortsatt ønsker å holde litt avstand.
 

English

IN GENERAL:

- Stay home if you have symptoms. This rule does not apply if you have a negative test for Covid-19.
- We encourage continued good hand hygiene and that one takes into account that many still want to keep some distance.