Påmelding og avmelding arrangementer

På terminlisten kan man melde seg på arrangementer som settes opp.

Når man er innlogget under påmeldingen gir det også mulighet for evt. å melde seg av senere før påmeldingsfristen. Gjelder såfremt det er gitt mulighet for dette i det aktuelle arrangementet, dette bestemmes av den som oppretter arrangementet. 

For å få strøket sin påmelding kan man gå til arrangementets info-side. Der vil det være en link "Min bestilling" som man kan klikke og få mulighet for å fjerne sin påmelding. Men etter utløp av påmeldingsfristen kan kun arrangøren fjerne påmeldingen.

Er man innlogget vil man bli stående som kjøper for alle deltagere som registreres på orden, og motta en samlet epost-kvittering. Hvis man derimot ikke er innlogget sendes det egen epost-kvittering til hver enkelt deltager på ordren.

Dersom arrangentet er fulltegnet og det er noen på venteliste vil førstemann på ventelisten rykke opp som påmeldt. E-post med bekreftelse sendes automatisk både til den  avmeldte og påmeldte. Den påmeldte som rykker opp må da ta stilling til om han/hun fremdeles er interessert eller evt. vil avmelde seg.