Skrevet av: Websjef Tkk

Endret: 17.06.2017

 

Velkommen til TKKs havgruppe 

Vi er en veldig koselig gjeng med med det til felles at vi padler havkajakk. Du vil finne medlemmer på alle nivåer fra "famlende" til "ekspert". Du vil også finne ut at interesser og motivasjon varierer fra ønsket om koselige dagsturer, via overnattingsturer på forskjellig nivå til særere interesser som brottpadling eller eskimoenes gjøren og laden. Her finner du altså noe for en hver smak.
 

null TKK utdanningsstøtte

Skrevet av: Websjef Tkk

Endret: 10.01.2019

TKK utdanningsstøtte

Vedtatt på styremøte 28/4-16.

TKK deler ut støtte på inntil 2500,- til medlemmer av TKK, for dekking av inntil 50 % av kostnadene. Den totale rammen for støtte er kr. 10000 pr. år. Tildeling vurderes ut fra klubbens behov.

Støtten skal brukes til kompetansebygging og utdanning av TKK sine medlemmer. Eksempler er kursavgift, reise til samlinger osv. Det er forventet at den som får slik støtte yter tilbake til klubben i form av aktiv deltagelse i klubbens aktiviteter, slik som f.eks. foredrag, presentasjoner, turledelse og instruktørarbeid. Aktiviteter som normalt lønnes av TKK vil også være lønnet for mottagere av støtte på samme vilkår som for andre medlemmer. 

Søknad med beskrivelse av prosjektet og budsjett sendes til styret@tkk.no. Styret vil behandle søknader løpende. I og med at styret har møte ca. én gang i måneden må man regne med at det tar opptil 2 måneder før søknaden er behandlet.

Etter at aktiviteten er avsluttet skal det sendes regnskap og rapport til styret i TKK.