Internkontroll/HMS i TKK

I vår klubb har vi en sikkerhets- og trygghetskultur. Dette du ser her er vårt dokumenterte system for HMS (internkontroll) og produktkontroll.

Vi er en frivillig virksomhet som tilbyr forbrukertjenester i Norge og vi plikter å vise aktsomhet og «treffe rimelige tiltak» for å ivareta brukernes helse og sikkerhet. Vi oppfyller følgende:

  • Opplysningsplikt
  • Aktsomhetsplikt
  • Kunnskapsplikt
  • Plikt til risikoanalyse og forebyggende tiltak

null HMS-Rapportering

Skrevet av: Havsjef TKK

Endret: 17.06.2014

Avvik eller uønsket hendelse?

At avvik er når noe ikke går som det skal. Ett annet ord for avvik ar uønsket hendelse. For at våre rutiner og vår kunnskap skal bli bedre, må avvik/hendelser rapporteres.

Men når er noe en uønsket hendelse? Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Noen ganger er det opplagt (ved skade, telefon til AMK osv). Andre ganger mindre opplagt, f.eks. ved en velt. En velt kan være et avvik, avhengig av omstendighetene. Ved f.eks. kajakkpolo eller brottpadling, vil ikke nødvendigvis et velt være et avvik. Ved en søndagstur til Sponhuset med nybegynnere er det mest sannsynligvis det.

Det er bedre å rapportere en gang for mye enn en gang for lite. Ved tvil, skal det rapporteres.

Prosedyre:

Når det skjer et avvik (uønsket hendelse), skal dette rapporteres. Rapporten skal sendes både til sjefen for den gruppen som dette angår (havsjef@tkk.no, elvesjef@tkk.no, polosjef@tkk.no eller juniorsjef@tkk.no). For rapportering brukes avviksskjemaet.

Sjefen for den aktuelle gruppen skal også rapportere videre til NPF på deres avviksskjema.