Internkontroll/HMS i TKK

I vår klubb har vi en sikkerhets- og trygghetskultur. Dette du ser her er vårt dokumenterte system for HMS (internkontroll) og produktkontroll.

Vi er en frivillig virksomhet som tilbyr forbrukertjenester i Norge og vi plikter å vise aktsomhet og «treffe rimelige tiltak» for å ivareta brukernes helse og sikkerhet. Vi oppfyller følgende:

 • Opplysningsplikt
 • Aktsomhetsplikt
 • Kunnskapsplikt
 • Plikt til risikoanalyse og forebyggende tiltak

null Fellespadling Hav (HMS-ark, risikoanalyse)

Fellespadling er dagsturer fra Skansen åpen for alle deltagere med godkjent padlekompetanse (Grunnkurs Hav eller tilsvarende). Turene går normalt med utgangspunkt fra Skansen.

Skrevet av: Websjef Tkk

Endret: 05.11.2014

Revisjon 02.02.2013

Om Aktiviteten

Søndag er det fellespadling beregnet på alle medlemmer i TKK - nybegynnere som erfarne. Da møtes vi på Skansen og er klar til å dra ut klokken 1200. Vi padler dit vær og deltagernivå tillater. En typisk tur kan gå til Munkholmen eller Sponhuset. Søndagspadling går hver søndag hele året, nesten uten unntak (sist avlysning var vinteren 2009/2010). Andre fellespadlinger er Fullmånepadling, Adventspadling, Frokostpadling, Onsdagspadling. Disse annonseres ved behov av enkeltmedlemmer som tar initaitiv via mail og/eller på klubbens facebook-gruppe.

Følgende gjelder:

 • Avplask er tidspunktet for avgang fra Skansen (12:00 for søndagspadling). Da skal man være klar på vannet til å padle.
 • Alle har i utgangspunktet ansvar for egen sikkerhet.
 • Alle har et kollektivt ansvar for gruppens sikkerhet.
 • Erfarne har naturlig nok et noe større ansvar enn nybegynnere.
 • Snakk med deltagere som er dårlig rustet eller har problemer.
 • Følg med de rundt deg i gruppen.
 • Før avgang blir gruppen enig om en eller flere (avhengig av størrelsen på gruppen) som holder oversikt over antallet i gruppen:
  • Den som forlater gruppen for å avslutte eller padle seg en tur skal informere de gjenværende om hva de gjør.
  • De som slutter seg til gruppen på et senere tidspunkt skal tilkjennegi at de slutter seg til.
  • Hvis gruppen splittes (f.eks. hvis en del vil padle tilbake via Munkholmen), gjelder det ovennevnte

Hurtigbåtene

Hurtigbåtene har en hastighet på 20-37 knop. Derfor skal kryssing av hurtigbåtenes trasé skje ved Ravnkloutløpet. Se skisse:

 

Risikoanalyse for Fellespadling Hav

Fysisk skade, Drukning, Hypotermi, Sykdom/medisinsk tilstand

Årsaksfaktorer og tiltak

 

Person

Utstyr

Miljø

Årsaksfaktorer

Mangelfull trening

Manglende kunnskap

Feil bekledning

Feil utstyr

Tap av/skade på utstyr

Mangelfull kunnskap

om utstyr

Vær; vind og bølger

Båttrafikk

Luft- og vanntemperatur

Forhåndsregler - normale tiltak

Nødvendig kompetanse.

Kajakker med

spruttrekk.

Klær etter

vanntemperatur

Mobiltelefon for

nødkontakt.

Sjekk værmelding.

Vis aktsomhet

overfor båttrafikk ved

Skansenutløpet og spesielt

ved Ravnkloutløpet.

Tiltak ved uhell/ulykke/nødsituasjon

Få padler på land. Utøv førstehjelp. Ved alvorlig nødsituasjon, kontakt hjelp:

Medisinsk hjelp: 113 , Politi: 112, Redningsskøyta: 911 44 470

 

Ved ulykke eller nestenulykke, informer alltid leder/nestleder eller annet styremedlem i TKK. Henvis eventuelle journalister til leder av TKK.

 

Relevant utdanning

NPF Grunnkurs Hav

Krav til kompetanse

Godkjent NPF Grunnkurs Hav eller tilsvarende

Anbefalt tilleggskompetanse

Oppdatert førstehjelpskurs

Merknader

Følg godt med etter tidlige faresignal for hypotermi slik at det stoppes.

Unngå for stor spredning i gruppen (det kan være veldig stor forskjell i

padleferdighetene).

Følg med båttrafikken, spesielt hurtigbåtene.