Internkontroll/HMS i TKK

I vår klubb har vi en sikkerhets- og trygghetskultur. Dette du ser her er vårt dokumenterte system for HMS (internkontroll) og produktkontroll.

Vi er en frivillig virksomhet som tilbyr forbrukertjenester i Norge og vi plikter å vise aktsomhet og «treffe rimelige tiltak» for å ivareta brukernes helse og sikkerhet. Vi oppfyller følgende:

 • Opplysningsplikt
 • Aktsomhetsplikt
 • Kunnskapsplikt
 • Plikt til risikoanalyse og forebyggende tiltak

null Rull og tull (HMS-ark, risikoanalyse)

content:

Rull&Tull

Versjon: 02.02.2013

Om Aktiviteten.

Rull & Tull er åpen for alle medlemmer av TKK med Grunnkurs Hav eller tilsvarende kompetanse. Rull & Tull arrangeres på Skansen, kl. 18:00 fredager i perioden april-oktober. Innkalling skjer pr. mail og på facebook. Målet er rulletrening, trening på redningsøvelser og annet tull man kan finne på.

Trondheimsfjorden kan være kald, det kan blåse fort opp. Det kan skje at du eller en du padler sammen med går rundt en dag, selv om dere er aldri så erfarne. Da gjelder det at kameratredning og egenredning sitter slik at det går fort å få den uheldige opp av vannet. Spesielt hvis vedkommende ikke padler med tørrdrakt. Redningsteknikkene må repeteres for at de skal fungere når det gjelder. Redningsteknikker må repeteres minimum én gang pr. år, helst oftere.

Rull&Tull er en glimrende anledning til å trene på redning. Rull&tull er ikke et arrangement utelukkende for erfarne padlere som kan å rulle. På Rull&Tull kan alle møte opp for å trene redning eller rulle. Det er også en fin anledning til å trene på f.eks. svingteknikk eller kanting. Kanskje du har lyst til å se om du får til et stunt du har tenkt på, f.eks. å bytte kajakk med en annen eller å stå i kajakken? (Klarer du det ikke, så blir det trening på egenredning eller kameratredning i stedet).

Rull&Tull er ikke et organisert kurs, men en uformell sammenkomst. Deltagere må vise litt initiativ, trenger man instruksjon, så spør om hjelp. De fleste vil mer enn gjerne hjelpe. Og husk, vi kan alle bidra, så selv om man ikke er så dreven, så kan man hjelpe en annen med å trene på kameratredning.

Rull&Tull foregår enten på utsiden av moloen på Skansen (for de som er skeptisk til å gjøre dette på dypt vann, så kan det beroliges med at det faktisk er en strand der hvor en kan stå ved siden av kajakken og hjelpe hvis det trengs), eller i Ilsvika, litt avhengig av været.

Alle havpadlere i TKK oppfordres til å ta seg en tur eller flere innom Rull&Tull på fredager i sommerhalvåret (vi holder stort sett på fra april til oktober). Det er faktisk gøy, men husk bekledning som gjør at en ikke begynner å fryse for fort. Deltagere trenger ikke tørrdrakt, selv om det er det mest behagelige. Det fungerer med våtdrakt, gjerne med ull under, også, og vi er nært klubblokalene, så det er fort gjort å komme seg i hus og en varm dusj om det trengs.

Følgende gjelder:

 1. Innkalling av Rull og Tull skjer på hav07@tkk.no og på TKK's facebook-gruppe: http://www.facebook.com/groups/20039891356/

 2. Avplask kl. 18:00

 3. Alle har i utgangspunktet ansvar for egen sikkerhet

 4. Alle har et kollektivt ansvar for gruppens sikkerhet:

  1. Erfarne har naturlig nok et noe større ansvar enn nybegynnere

  2. Snakk med deltagere som er dårlig rustet eller har problemer

  3. Følg med de rundt deg i gruppen

 5. Den som forlater gruppen for å avslutte eller padle seg en tur skal informere de gjenværende om hva de gjør.

Unntak fra påbud om redningsvest

Vi har unntak fra påbudet om redningsvest på Rull & Tull hvis de følgende kriterier er oppfylt:

 1. Deltagere uten redningsvest bruker tuilik, og 
 2. rull og Tull arrangeres nært land utenfor moloen på Skansen eller i Ilsvika, og
 3. det er minimum 3 deltagere på Rull & Tull, og
 4. minimum en av deltagerne er Aktivitetsleder

Dette er i henhold til forskrift. Se også http://padling.no/nytt-fra-forbundet/generelt-vestpaabud/

Risikoanalyse for Rull og Tull

Risikofaktorer

Fysisk skade, Drukning, Hypotermi, Sykdom/medisinsk tilstand

Årsaksfaktorer og tiltak

 

Person

Utstyr

Miljø

Årsaksfaktorer

Mangelfull trening

Manglende kunnskap

Feil bekledning

Feil utstyr

Tap av/skade på utstyr

Mangelfull kunnskap

om utstyr

Vær; vind og bølger 

Båttrafikk

Luft- og vanntemperatur

Forhåndsregler - normale tiltak

Nødvendig kompetanse.

Følg godt med etter tidlige faresignal for hypotermi slik at det stoppes.

Kajakker med spruttrekk.

Klær etter vanntemperatur

Mobiltelefon for nødkontakt.

Sjekk værmelding.

Unngå å ligge rett utenfor Skansenutløpet p.g.a. båttrafikken.

 

Tiltak ved uhell/ulykke/nødsituasjon

Få padler på land. Utøv førstehjelp. Ved alvorlig nødsituasjon, kontakt hjelp:

Medisinsk hjelp: 113 , Politi: 112, Redningsskøyta: 911 44 470

Ved ulykke eller nestenulykke, informer alltid leder/nestleder eller annet styremedlem i TKK. Henvis eventuelle journalister til leder av TKK.

 

Relevant utdanning

NPF Grunnkurs Hav

Krav til kompetanse

Godkjent NPF Grunnkurs Hav eller tilsvarende

Anbefalt tilleggskompetanse

Oppdatert førstehjelpskurs