content:

TKK Bassengtrening i Pirbadet.

Versjon 02.02.2013

Om Aktiviteten

Bassengtreningen er åpen for alle medlemmer av TKK og holdes i Pirbadet, kl. 20:40 tirsdager i perioden oktober-april. Følgende tider gjelder:

 1. Garderoben åpner for oss 20:40
 2. Vi kan bruke bølgebassenget fra 21:00 til 22:30
 3. Før kl. 21:00 kan man klargjøre kajakker etc. men vi skal holde oss bak den øvre hvite slukristen av hensyn til badende som ønsker å bruke bølgebassenget.
 4. Ønsker man å gå på vannet før 21:00, (f.eks. hvis det ikke er andre der og man er klar), man henvende seg til vaktene og spørre om det er ok. Leietiden vår er fra 21:00, så det er ingen selvfølge at vi kan starte tidligere. Respektér vaktene når det gjelder dette.
 5. Vi må UT av bølgebassenget kl 22:30
 6. Vi må være ute av garderoben 22:45
 7. Det er ikke anledning til å bruke andre basseng.

På terminlisten (https://www.tkk.no/terminliste) vil dere finne hvilke kvelder som gjelder. Endringer blir lagt inn på terminlisten, så følg med der.

For å få billett må man møte i vanlig åpningstid for resepsjonen vi anbefaler senest 20:15 dersom det er på en hverdag. Pirbadet har medlemsliste som de går etter ved utdeling av billetter, Ved problemer, kontakt havsjef/elvesjef. Har man billett kan man komme når man vil etter 20:40. Ta vare på billetten, det er IKKE engangsbillett men varer ut bassengsesongen.

Bassengtreningene er populære, så vi må ha noen kjøreregler:

 1. Maks ca. 12 kajakker på vannet, Skjønn kan utvises, men erfaring viser at det blir for trangt ved flere enn 12.
 2. Som regel er det fler enn 12 til stede, så vi må rullere. Hvis alle er fleksible og hensynsfulle, slipper vi å innføre et rigid system.
 3. Alle må hjelpe til å rydde (som hovedregel bærer du tilbake det du har båret til bassenget)
 4. Hjelmer og spruttrekk må skylles etter bruk (klor ødelegger neopren)

Bassengtreningene er normalt ikke organiserte. Nybegynner får hjelp/instruksjon ved å henvende seg til erfarne. Det er som regel ikke noe problem. Folk lærer villig bort det de kan smileyNybegynnere som ikke kan/såvidt kan å rulle kan med fordel gå sammen to og to. En i kajakken og en i vannet som støtte. Det gir mer effektiv trening (det tar tid å tømme kajakken og komme seg på vannet igjen, med støtte fra en annen slipper du det) og er en fin måte å rullere på.

Bølgemaskinen: Vi kan bruke bølgemaskinen én gang pr. trening. Følgende gjelder:

 1. Det skal alltid stå en person parat ved nødstoppknappen
 2. Maks 6 kajakker på vannet, rullér så alle får prøvd seg!
 3. Det er påbudt med hjelm
 4. Løse kajakker og årer må fanges inn så fort som mulig
 5. De som er på land hjelper folk ut og inn, da bruker vi tiden best
 6. Bølgemaskinen kjøres på tampen av kvelden slik at de som ikke er interessert kan gå i garderoben (men de er ikke fritatt for rydding, bidra med å bære opp litt utstyr som ikke trengs)

 

Risikoanalyse for TKK Bassengtrening i Pirbadet

Risikofaktorer

Fysisk skade, Drukning, Sykdom/medisinsk tilstand

Årsaksfaktorer og tiltak

 

Person

Utstyr

Miljø

Årsaksfaktorer

Mangelfull kunnskap

Uhell

 

Innendørs oppvarmet basseng

Forhåndsregler - normale tiltak

Ved bruk av

bølgemaskinen skal én

person stå på post ved

nødstopp-knappen.

Kajakker, årer og spruttrekk.

Hjelm når bølgemaskinen kjøres.

Maks ca 12. bemannede kajakker i vannet om gangen.

Ved bruk av bølgemaskinen: Maks 6 bemannede kajakker på vannet om gangen, ingen deltakere uten kajakk i vannet.

Tiltak ved uhell/ulykke/nødsituasjon

Kontakt vaktene i Pirbadet.

Politi 112, Medisinsk 113, Brann 110

Kontakt alltid leder/nestleder eller annet styremedlem ved ulykker eller nestenulykker. Henvis evt. journalister til leder av TKK.

 

Relevant utdanning

Ingen

Krav til kompetanse

Ingen

Anbefalt tilleggskompetanse

Oppdatert førstehjelpskurs

Merknader