Huskalender

For å unngå dobbeltbooking av huset praktiserer vi et system med en huskalender på oppslagtavla i 1. etg.

De som skal benytte huset i forbindelse med arrangementer som sikkerhetskurs, møtekvelder i klubben etc., må reservere huset der. I tillegg må bruken meldes og avklares med hussjef slik at den digitale kalenderen kan bli oppdatert.

Av praktiske årsaker har huskalenderen i klubbhuset forrang ved korte tidsfrister. Med en åpen, tolerant og smidig innstilling har det så langt vært mulig å takle "dobbeltbookinger" ved å benytte både stue og garderobe i 2.etg., i tillegg til ev. garderoben i 1.etg.