content:

Juniorgruppa er et populært tilbud for de yngste. Vi har treninger på fjorden, på Nidelva og på Kyvannet i sommerhalvåret, og i Pirbadet fra oktober til april. I løpet av sommersesongen arrangerer vi turer og kurs, spesielt tilpasset barn, ungdom og familier. 

Kontakt: Peter Boros, juniorsjef@tkk.no

content:
Trondhjems Kajakk-klubb driver padleaktiviteter for barn og unge i alderen 11 til 16 år. Om sommerhalvåret har vi treninger ved Skansen, på Kyvannet og i Nidelva. For tiden driver vi mest med elvepadling. Treningene er hovedsakelig på tirsdager. På vinterhalvåret er treningene i Pirbadet (lørdager). 
Juniorgruppa har en egen gruppe på facebook hvor det meste av informasjon blir lagt ut "Juniorpadling TKK".


 

null HMS-Rapportering

Skrevet av: Webmaster Administrator

Endret: 17.06.2014

Avvik eller uønsket hendelse?

At avvik er når noe ikke går som det skal. Ett annet ord for avvik ar uønsket hendelse. For at våre rutiner og vår kunnskap skal bli bedre, må avvik/hendelser rapporteres.

Men når er noe en uønsket hendelse? Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Noen ganger er det opplagt (ved skade, telefon til AMK osv). Andre ganger mindre opplagt, f.eks. ved en velt. En velt kan være et avvik, avhengig av omstendighetene. Ved f.eks. kajakkpolo eller brottpadling, vil ikke nødvendigvis et velt være et avvik. Ved en søndagstur til Sponhuset med nybegynnere er det mest sannsynligvis det.

Det er bedre å rapportere en gang for mye enn en gang for lite. Ved tvil, skal det rapporteres.

Prosedyre:

Når det skjer et avvik (uønsket hendelse), skal dette rapporteres. Rapporten skal sendes både til sjefen for den gruppen som dette angår (havsjef@tkk.no, elvesjef@tkk.no, polosjef@tkk.no eller juniorsjef@tkk.no). For rapportering brukes avviksskjemaet.

Sjefen for den aktuelle gruppen skal også rapportere videre til NPF på deres avviksskjema.