content:

Juniorgruppa er et populært tilbud for de yngste. Vi har treninger på fjorden, på Nidelva og på Kyvannet i sommerhalvåret, og i Pirbadet fra oktober til april. I løpet av sommersesongen arrangerer vi turer og kurs, spesielt tilpasset barn, ungdom og familier. 

Kontakt: Peter Boros, juniorsjef@tkk.no

content:
Trondhjems Kajakk-klubb driver padleaktiviteter for barn og unge i alderen 11 til 16 år. Om sommerhalvåret har vi treninger ved Skansen, på Kyvannet og i Nidelva. For tiden driver vi mest med elvepadling. Treningene er hovedsakelig på tirsdager. På vinterhalvåret er treningene i Pirbadet (lørdager). 
Juniorgruppa har en egen gruppe på facebook hvor det meste av informasjon blir lagt ut "Juniorpadling TKK".


 

null TKK utdanningsstøtte

Skrevet av: Websjef Tkk

Endret: 10.01.2019

TKK utdanningsstøtte

Vedtatt på styremøte 28/4-16.

TKK deler ut støtte på inntil 2500,- til medlemmer av TKK, for dekking av inntil 50 % av kostnadene. Den totale rammen for støtte er kr. 10000 pr. år. Tildeling vurderes ut fra klubbens behov.

Støtten skal brukes til kompetansebygging og utdanning av TKK sine medlemmer. Eksempler er kursavgift, reise til samlinger osv. Det er forventet at den som får slik støtte yter tilbake til klubben i form av aktiv deltagelse i klubbens aktiviteter, slik som f.eks. foredrag, presentasjoner, turledelse og instruktørarbeid. Aktiviteter som normalt lønnes av TKK vil også være lønnet for mottagere av støtte på samme vilkår som for andre medlemmer. 

Søknad med beskrivelse av prosjektet og budsjett sendes til styret@tkk.no. Styret vil behandle søknader løpende. I og med at styret har møte ca. én gang i måneden må man regne med at det tar opptil 2 måneder før søknaden er behandlet.

Etter at aktiviteten er avsluttet skal det sendes regnskap og rapport til styret i TKK.