content:

Teksten er et utkast

Trondhjems Kajakklubb (TKK) ønsker å ta vare på personvernet til sine medlemmer. Klubben både plikter og etterstreber å kun lagre relevant data, samt kun dele persondata data med aktører som er nødvendig for driften. Under er det detaljert opplyst om registrering, lagring, sletting og deling av persondata.

Dataregistrering:

Som en klubb underlagt Norges Idrettsforbund (NIF) plikter TKK å lagre og rapportere et minimum av opplysninger om sine medlemmer. I tillegg må TKK ha en generell oversikt over egne medlemmer for å kunne drive klubben. Ved innmelding i TKK må TKK derfor kreve at det opplyses om navn, e-postadresse og alder. I tillegg til hvert medlem få tildelt en unik medlems-id. Det vil også senere registreres om medlemmet har betalt medlemsavgift, medlemskapstype og eventuelt våttkortnummer.

TKK må av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker også registrere data om hvem som er påmeldt turer, kurs og andre arrangementer i terminlisten. Denne data brukes for å gjennomføre arrangementer på en sikker og effektiv måte.

Det finnes flere alternativer for frivillig dataregistrering i TKK. Dette kan være ved kjøp i nettbutikken og lignende. Her vil det særskilt opplyses om dataregistrering.

Den registrerte har rett til fullt innsyn til data registrert om seg selv.

Datalagring:

TKK lagrer data om sine medlemmer på et lagringsmedium som befinner seg innenfor EU/EØS, og plikter å tilse at personvernsikkerheten bil hensyntatt i henhold til Personvernforordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). Det er opprettet en databehandleravtale med leverandør av tkk.no, Medlemsadmin.

Datasletting:

TKK har ikke anledning til å lagre irrelevant persondata utover rimelig tid, da i særlig grad persondata om tidligere medlemmer. Alle medlemmer har også rett til å få sin persondata slettet dersom «de legitime interessene til den behandlingsansvarlige ikke overstiger den registrertes interesser og rettigheter».

Datadeling:

TKK er pliktet til å dele et minimum av persondata med NIF og Norges Padleforbund (NPF). Følgende opplysninger deles:

I tillegg deler TKK medlemmenes medlemsnummer og navn med bedrifter som har inngått rabattavtaler med TKK. Ved å godkjenne denne avtalen, godkjenner du også at ditt navn og medlemsnummer blir delt med disse bedriftene. TKK opplyser om de gjeldende bedriftene på sine nettsider. Alle medlemmer har rett til å ikke få sine opplysninger sendt til bedrifter med rabattavtale. Dette må avtales særskilt med medlemsadministrator.