Hvem kan låne kajakk

Bakgrunnsfarge:whiteContent:For å låne TKK sitt utstyr må du: være medlem i TKK (ha betalt kontingent) Ha våttkort med grunnkurs...

  Hvordan låne kajakk på Skansen

Bakgrunnsfarge:whiteContent: Gå inn på klubbhuset. Du finner koden på “Min side” på tkk.no. Sjekk reservasjonspermen, om det er noen reservasjoner i dag (det kan være gjort reservasjoner til kurs og klubbturer) Finn nøkkel til reolene på dørkarmen til venstre for inngangsdøra (inne) Ta ut kajakk i reol 12. Kajakknumrene opp ti 35 er små kajakker (LowVolume), nummer 36-50 er medium størrelse, og kajakkene fra 52 og opp er store. Finn vest, spruttrekk og årer i reol 13 Noter ned kajakknummeret i låneprotokollen Skriv inn navn, turmål og avreisetid i turprotokollen Steng reoler og...

  Padling rundt cruiseskip

Havnesjefen har bedt om at vi padlere holder en sikkerhetsavstand på 100m til cruiseskipene. Kartskissen viser sånn omtrendt hva det vil innebære....

  Hvordan unngå hurtigbåten når du skal til Munkholmen?

Bakgrunnsfarge:whiteContent:Det går hurtigbåt til Brekstad++ og til Vanvikan, og de har litt forskjellig rute på fjorden, men alle går mellom Trolla og Munkholmen. Ute på fjorden kommer de så raskt at kajakkpadlere ikke har noen mulighet til å komme seg unna hvis det er fare for kollisjon. Dessuten er vi så godt som usynlige for skipperne. Den eneste plassen hurtigbåtene går seint nok til at vi klarer å hanskes med den er i utløpet fra hurtigbåthavna, og der og bare der skal vi krysse leia deres. ...

  Fordeling av bilutgifter på tur

Bakgrunnsfarge:whiteContent:Fordeling av bil/bensinutgifter ifm klubbturer i TKK regi tar fra og med styrevedtak 11. okt 2018 utgangspunkt i statens satser for skattefri kjøregodtgjørelse som per 01.01.2018 er kr 3,50 kr pr km. Denne godtgjørelsen inkluderer drivstoff, mens direkteutgifter som bom, ferge osv må legges til. Den totale kostnaden deles på alle som er med i bilen. Et eksempel, 3 personer i en bil tur/retur Trondheim-Lysøysund (110 km en vei). En vei: 110 km:110x3.50 = 385 kr. Ferge 252 kr, bom Krinsvatn 81 kr, til sammen 718 kr. Tur/retur: 1436 kr. Deles på tre: 479 ...

  Regler for leie av Reolplass i TKKs reoler på Skansen

Bakgrunnsfarge:whiteContent:Slik forholder du deg når du vil søke om reolplass 1. Medlemmer som ønsker reolplass til sin kajakk sender mail om dette til reolsjef@tkk.no, som fører medlemmet opp på ventelista. Husk å føre opp et telefonnr. eller en mailadresse du kan nås på. 2. Medlemmer som har mer enn en reolplass må vike den overskytende plassen til medlemmer som står på ventelista. 3. For å opprettholde plassen på ventelista, må man betale den årlige medlemsavgiften innen fristen. De som ikke har betalt blir strøket fra ventelista. 4. Rekkefølgen på lista teller, og tømmes f...