null Regler for leie av Reolplass i TKKs reoler på Skansen

Regler for leie av Reolplass i TKKs reoler på Skansen

Slik forholder du deg når du vil søke om reolplass

1. Medlemmer som ønsker reolplass til sin kajakk sender mail om dette til reolsjef@tkk.no, som fører medlemmet opp på ventelista. Husk å føre opp et telefonnr. eller en mailadresse du kan nås på.

2. Medlemmer som har mer enn en reolplass må vike den overskytende plassen til medlemmer som står på ventelista.

3. For å opprettholde plassen på ventelista, må man betale den årlige medlemsavgiften innen fristen. De som ikke har betalt blir strøket fra ventelista.

4. Rekkefølgen på lista teller, og tømmes fortløpende etter hvert som det blir ledig plass.

5. Forutsetning for tildeling av at man er medlem av TKK, at reolplassen tas i bruk umiddelbart (innen en måned), og at en tilfredsstiller kravene for å ha kode til klubbhuset (dvs padlekompetanse tilsvarende NPF grunnkurs).

6. Før reolplass tildeles, må reolleie og nøkkeldepositum betales på medlemssidene for TKK. For gjeldende priser se nettsidene - https://www.tkk.no/nettbutikk

7. TKK er ikke ansvarlig for kajakken ved eventuell brann/tyveri eller lignende, sørg derfor for egen forsikring.

Opprettholding av reolplass

En forutsetning for å opprettholde reolplassen er at båten blir brukt, og at en betaler medlemsavgiften og reolleien årlig. Styret har rett til å bruke skjønn i vurdering av disse saker etter følgende retningslinjer:
For å beholde reolplassen må det padles minst 15 godkjente turer i perioden 1. november - 31. oktober.
Turene skal registreres både i loggboka og reolkartoteket. Reolkortet må være ferdig utfylt innen 1. november.

Kravene for å føre opp turen på reolkortet er:

1. Man må bruke sin egen kajakk (ikke klubbkajakker).

2. Kun én tur kan registreres per dag.

3. Kun den personen som står oppført på plassen kan føre turer på reolkortet. Dvs. man kan ikke låne ut kajakken til samboer/ektefelle, andre familiemedlemmer eller venner og føre opp turen på reolkortet.

4. Hvis kajakken benyttes andre steder enn ut fra/til Skansen er det kun turer arrangert av TKK eller NPF som skal registreres. Disse turene registreres kun som én tur både i loggboka og på reolkortet, selv om det padles over flere dager. Dvs. hvis man tar med seg kajakken på helgetur, sommertur eller lignende i regi av TKK eller NPF registreres det kun som en tur (forutsatt at de andre kravene er oppfylt).

5. Hvis kajakken benyttes andre steder enn ut fra/til Skansen i privat regi, skal disse turene ikke føres på reolkortet.

Hvis regler for reolplass ikke overholdes, gis det beskjed om at kajakken må hentes og at nøkkelen må leveres tilbake til Reolsjef. Reolsjef vil gi beskjed til Kasserer om at depositumet må tilbakebetales når nøkkel er mottatt. Hvis Reolsjefen ikke får respons på denne henvendelse etter en måned, blir båten fjernet og lagret på eiers regning; lagerleie er ett års hovedmedlemskap. Hvis leie ikke betales etter ett år har styret rett til å auksjonere bort båten.

 

Reolregler PDF