Hvem kan låne kajakk

Hvem kan låne kajakk For å låne TKK sitt utstyr må du: være medlem i TKK (ha betalt kontingent) Ha våttkort med grunnkurs

Hvordan låne kajakk på Skansen

Hvordan låne kajakk på Skansen Gå inn på klubbhuset. Du finner koden på “Min side” på tkk.no. Sjekk reservasjonspermen, om det er noen reservasjoner i dag (det kan være gjort...

Padling rundt cruiseskip

Havnesjefen har bedt om at vi padlere holder en sikkerhetsavstand på 100m til cruiseskipene. Kartskissen viser sånn omtrendt hva det vil innebære.

Hvordan unngå hurtigbåten når du skal til Munkholmen?

Hvordan unngå hurtigbåten når du skal til Munkholmen? Det går hurtigbåt til Brekstad++ og til Vanvikan, og de har litt forskjellig rute på fjorden, men alle går mellom Trolla og Munkholmen....

Fordeling av bilutgifter på tur

Fordeling av bilutgifter på tur Fordeling av bil/bensinutgifter ifm klubbturer i TKK regi tar fra og med styrevedtak 11. okt 2018 utgangspunkt i statens satser for skattefri kjøregodtgjørelse...

Regler for leie av Reolplass i TKKs reoler på Skansen

Regler for leie av Reolplass i TKKs reoler på Skansen Slik forholder du deg når du vil søke om reolplass 1. Medlemmer som ønsker reolplass til sin kajakk sender mail om dette til ...