Fra 1.januar går TKK over til en elektronisk padlelogg som heter Padleboken. Den vil erstatte dagens papirløsning. Slik går du over til ny padlelogg.

Med Padleboken kan du:

  • Loggføre turer (inkludert «reolkortet» om man har reolplass)
  • Låne kajakk
  • Loggføre distanse, om ønsket
  • Melde fra om feil på utstyr
  • Reservere kajakk til turer (kommer i løpet av våren 24)
  • Se dagens loggbok og egen historikk

Se detaljert brukerveiledning her.

Padleboken er enkel å ta i bruk. Trykk her for å registrere bruker. 

Når du skal loggføre i fremtiden, kan du gå inn på padleboken.no/logg. Det henger også QR-kode på Skansen og Østmarkneset som vil ta deg direkte til loggen.

Går du for NPF Distansemerker?

Husk å loggføre distansene dine dersom du vil forsøke å oppnå et NPF Distansemerke i 2024!

Padleboken vil erstatte vanlig turlogg, kajakkutlån og reolkort.

Bruk dagens løsning ut 2023. 1.januar 2024 kan du bruke elektronisk logg.