Styret i TKK ønsker å få inn rapport om hendelser i forbindelse med padling. Det kan være rapportering av ulykker, nestenulykker og andre hendelser som kan være nyttig for TKK å dra lærdom av. Styret vil behandle innmeldte hendelser på styremøte. Dersom det har skjedd en alvorlig ulykke, bes det også om at leder kontaktes direkte.

Rapporteringsskjema

Tidligere rapporterte hendelser:

Hendelsesrapport 2019