TKK har to vedtatte støtteordninger:

Utdanningsstøtte

Støtte til konkurransepadling for unge padlere