Trondhjems Kajakklubb er en idrettsklubb som er medlem i Norges Idrettsforbund og Trøndelag idrettskrets. Vårt særforbund er Padleforbundet.

Det er årsmøtet som er klubbens øverste organ. Én gang i året samles klubbens medlemmer til årsmøte, hvor de bestemmer utfallet av viktige saker, godkjenner regnskap og budsjett og velger styre, grensjefer og administrasjon. I kategorien "Årsmøter" kan du lese årsmøteprotokollene for de siste årene.

Mellom årsmøtene er det styret som styrer klubben. Styret har møte omtrent en gang i måneden og fatter vedtak i saker som er meldt inn eller ønsket av årsmøtet. Styret holder også oversyn med økonomien, innmeldte HMS-saker med mer. Under kategorien "styremøter" kan du lese protokollen fra styremøtene.

Organisasjonen

Klubben styres ved hjelp av en organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Denne beskriver blant annet vervene. TKK har et styre, en administrasjon og de forskjellige grenene. Alle velges på årsmøtet.

I administrasjonen finner man reolansvarlig, medlemsansvarlig, hussjef, sosialsjef og websjef, mens man for hver gren finner en grensjef.

Se oversikt og kontaktinformasjon her.