Trondhjems Kajakklubb ble stiftet 27. april 1932. Klubbhuset på Skansen ble åpnet 26. juni 1953 etter dugnad av klubbens medlemmer. Ved slutten av 2021 hadde klubben 728 medlemmer fordelt på 355 kvinner og 373 menn.

TKK driver i hovedsak med havpadling, elvepadling, kajakkpolo og flattvann, og har også ei juniorgruppe. Flest medlemmer driver med havpadling hvor det i 2021, selv med Covid-19-begrensninger ble loggført 2940 turer fra Skansen og Østmarkneset, som er stedene hvor klubben flest reoler for havkajakk. I tillegg blir det årlig registrert en rekke korte turer i Trondheimsfjorden, dagsturer, helgeturer, samt sommertur over en drøy uke.

Elvepadlingen har hatt en oppsving de siste årene og TKK hadde flere fulle grunnkurs i 2021. Elvegruppa padler i hovedsak i Nidelva, men drar også på turer, slik som til Sjoa. Elvegruppa har et nært samarbeid med NTNUI Padling. Det er også en liten slalåmgruppe, hvor medlemmer har deltatt i EM junior de siste årene.

Pologruppa i TKK har sine treninger i Pirbadet på vinteren og Kyvannet på sommeren, og deltar jevlig i NM / Norges Cup.

Flattvansgruppa holder i hovedsak til på Jonsvatnet og har faste treninger ukentlig. Gruppa samarbeider også med Malvik IL om å kurse og trene unge utøvere. TKK har også surfski.

Juniorgruppa driver i hovesak med elvepadling, og trener på Jonsvatnet, Kyvannet, Nidelva og i Pirbadet - og har dermed et helårstilbud. Selv om juniorgruppa for det meste padler elv, har klubben også trenere og ressurspersoner for barn og unge i de andre grenen. Juniorgruppa dra gjerne på tur til Sokna om sommeren, og har også en egen Padleskole i ferien. Flere juniorer hatt tatt aktivitetslederkurs.

Frivillighet

Klubben drives gjennom frivillighet og er derfor avhengig av innsatsen til sine medlemmer. Slik har det vært siden oppstarten for over 90 år siden.

Årsmøtet er klubbens øverste organ, hvor medlemmene velger et styre. I tillegg velges alle grensjefene og administrasjonen. Administrasjonen består av en hussjef, reolsjef, medlemsadministrator, sosialsjef og websjef.