Styret i TKK inviterer til årsmøte og medlemsmøte i klubbhuset på Skansen 19.mars klokken 18.00.

ÅRSMØTE: 

Årsmøtet er klubbens høyeste organ og tar avgjørelser i viktige saker, velger styre og ledelse, samt godkjenner regnskap og budsjett. 

Årsmøtet starter klokken 18.00. 

Les mer: Offisiell innkalling til årsmøtet (pdf)

Sakspapirene

Vedlegg: Forslag til virksomhetsplan 2024-2026

MEDLEMSMØTE:

Etter årsmøtet blir det et uformelt medlemsmøte som kommer til å vare i ca 1 time.

Årets turplan blir presentert og Redningsselskapet kommer innom med et foredrag om drukningsulykker. Gunnar Vangberg fra elevgruppa skal presentere packraft som alternativ til kajakk i elv og Callum Sinclair avslutter med foredraget "Turglede, fra plan til gjennomføring". Sammen med sin kone Amy, padlet han for noen år siden rundt Moskenesøya i Lofoten og vi får et innblikk i hvordan de løste en utfordrende tur. Vel møtt!

PÅMELDING:

Det er ikke krav til påmelding for å delta på årsmøter og medlemsmøter, men vi setter pris på at du melder din ankomst her, slik at vi vet omtrent hvor mange som kommer.

PÅMELDING

Velkommen!

Hilsen styret i TKK